Đó là ý kiến của ông Ywert Visser - Phó chủ tịch EuroCham về lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam với Báo Doanh Nhân Sài Gòn sau khi hai hiệp định thương mại thế hệ mới được ký kết ngày 30/6/2019.

Thị trường -

Thị trường -

Đời sống -

Tài chính -

Tài chính -

Doanh nghiệp -

Doanh nghiệp -

Công nghệ -

Doanh nghiệp -

Thời sự -

Đời sống -

Đời sống -

Ngân hàng -

Ngân hàng -

Thời sự -

Doanh nghiệp -

Thời sự -

Công nghệ -

Công nghệ -

Công nghệ -