Là đối tác cung cấp thực phẩm hàng đầu cho nhóm khách hàng HORECA trong suốt hơn 17 năm qua tại thị trường Việt Nam, MM Mega Market (MM) mới ra mắt thương hiệu bán lẻ đầu tiên mang tên MM Super Market. Ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam đã chia sẻ về chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới.

Công nghệ -

Ngân hàng -

Công nghệ -

Trong nước -

Công nghệ -

Thị trường -

Bất động sản -

Doanh nghiệp -

Thị trường -

Công nghệ -

Doanh nghiệp -

Thời sự -

Ngân hàng -

Ngân hàng -

Thị trường -

Bất động sản -

Thời sự -

Đời sống -

Doanh nghiệp -

Thị trường -

Doanh nghiệp -

Đời sống -

Thị trường -

Thị trường -

Công nghệ -

Đời sống -

Thị trường -

Chứng khoán -

Thời sự -

Thời sự -