Chubb Life Việt Nam đạt doanh thu phí bảo hiểm 3.500 tỷ

Chubb Life Việt Nam đạt doanh thu phí bảo hiểm 3.500 tỷ
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của Chubb Life Việt Nam đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2018.

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 vừa được Chubb Life Việt Nam công bố cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 565 tỷ đồng, cao hơn 50% so với năm 2018 nhờ vào việc quản lý chi phí hoạt động chặt chẽ, đa dạng danh mục sản phẩm và hoạt động đầu tư hiệu quả. Công ty nộp ngân sách Nhà nước thông qua thuế và các khoản khác 161 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu Chubb Life Việt Nam tăng thêm 19% so với cuối năm 2018 lên 2.829 tỷ đồng, gấp 4,7 lần vốn pháp định. Biên khả năng thanh toán đạt tỷ lệ 246% so với yêu cầu luật định.

"Kết quả hoạt động kinh doanh tốt và quản lý vốn hiệu quả, tỷ suất sinh lời tăng, đảm bảo cho công ty tiếp tục chiến lược phát triển bền vững", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Trong năm qua, công ty tăng cường đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật số cho đội ngũ kinh doanh trên nền tảng Chubb SmartAgency và hệ thống quản lý báo cáo thông minh SmartReporting. Điều này giúp tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ số hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn và góp phần bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp triển khai bán bảo hiểm trực tuyến trên website và dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua hệ thống Payoo để đa dạng hóa kênh phục vụ chăm sóc khách hàng, ra mắt thêm 3 sản phẩm mới đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Tính đến 31/12/2019, Chubb Life Việt Nam có 393 thành viên gồm các cấp quản lý và nhân viên, tất cả nhân sự đều là người Việt và làm việc theo tiêu chuẩn Mỹ. Công ty chú trọng chính sách đào tạo phát triển, đầu tư cải tiến, tạo môi trường làm việc tốt và năng động dành cho nhân viên.

"Chúng tôi tiếp tục theo đúng chiến lược kinh doanh dài hạn và bền vững, định hướng hoạt động kinh doanh minh bạch và hiệu quả theo quy định của pháp luật và gia tăng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế", đại diện Chubb Life Việt Nam nhấn mạnh.

Công ty đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số (Digital Transformation), phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hiện nay. Về dài hạn, Chubb Life Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững.

Thanh Di

Tags: Chubb Life Bảo Hiểm Doanh Thu Phí Bảo Hiểm Lợi Nhuận Trước Thuế Chubb Smartagency Smartreporting Bảo Hiểm Trực Tuyến Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Chuyển Đổi Số