Trong năm 2019, theo thống kê của Tổ chức phi chính phủ Oxfam, 2.153 người giàu nhất thế giới đang nắm giữ khối tài sản nhiều hơn của 4,6 tỷ người nghèo nhất thế giới cộng lại.