Điện Mặt Trời Lộc Ninh
Thương vụ '1 vốn 7 lời' ở Bình Phước?

Thương vụ '1 vốn 7 lời' ở Bình Phước?

Nếu thương vụ thành công, tập đoàn đến từ Thái Lan có thể phải dành tới 76,05 triệu USD, tương đương gần 1.800 tỷ đồng cho 21,3 triệu cổ phần của 4 pháp nhân sở hữu các doanh nghiệp dự án điện mặt trời Lộc Ninh. Tính bình quân, mỗi cổ phần được định giá gấp 8,3 lần.