Triệu Phú Mỹ
Hàng loạt triệu phú Mỹ được… hỗ trợ 1,6 triệu USD/người vì Covid-19

Hàng loạt triệu phú Mỹ được… hỗ trợ 1,6 triệu USD/người vì Covid-19

Báo cáo của Ủy ban Thuế thuộc Quốc hội Mỹ cho thấy đạo luật hỗ trợ kinh tế thời Covid-19 miễn số tiền thuế đáng kể cho 43.000 triệu phú Mỹ.