Chưa điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách 1.254.300 tỷ đồng năm 2020

Chưa điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách 1.254.300 tỷ đồng năm 2020
Theo Tổng cục Thuế, năm 2020, Quốc hội đã giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách là 1.254.300 tỷ đồng. Tuy vậy để hoàn thành mục tiêu trên là không hề dễ dàng.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có chỉ đạo điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020.

Năm 2020, ngành thuế được giao thu ngân sách 1.254.300 tỷ đồng, chiếm 82,9% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước. Trong đó thu từ dầu thô là 35.200 tỷ đồng, thu nội địa là 1.219.100 tỷ đồng.
Các gói giãn nộp thuế, giảm thuế, thậm chí là miễn thuế cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đã thể hiện sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công cuộc vực dậy nền kinh tế trước sự tác động của dịch COVID-19. Nhưng Nhà nước cũng giống như một gia đình thu nhỏ, muốn chi thì phải có thu.  Việc miễm, giảm thuế chắc chắn sẽ có tác động tới nguồn thu của ngân sách.

Theo đó, để đảm bảo thu đủ chỉ tiêu ngân sách được Quốc hội giao, nhiệm vụ năm nay của ngành thuế sẽ nặng nề hơn.

Tags: Thuế Điều Chỉnh Thu Ngân Sách