Chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Hà Nội được tăng vốn gấp 3 lần

Chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Hà Nội được tăng vốn gấp 3 lần
Ngày 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận tăng vốn được cấp của Ngân Kookmin chi nhánh Hà Nội từ 35 triệu USD lên 100 triệu USD theo đề nghị của ngân hàng Hàn Quốc. Văn bản chấp thuận có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng từ ngày ký.

Kookmin Hà Nội có trách nhiệm thực hiện tăng vốn được cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày hoàn thành tăng vốn được cấp, Kookmin Hà Nội có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN theo quy định.

Kookmin là ngân hàng Hàn Quốc, được thành lập năm 2001, với 2 chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh Hà Nội được chấp thuận hoạt động từ cuối năm 2018, có trụ sở tại tầng 25 Keangnam Hanoi Landmark Tower. Chi nhánh TP HCM được cấp phép từ đầu 2011 với vốn điều lệ 65 triệu USD, trụ sở tại tòa nhà Ms Plaza, quận 1.

Các cơ sở này được phép hoạt động các nghiệp vụ như nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác, cấp tín dụng dưới các hình thức cho vay, chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước... 

Trâm Anh

Tags: Chi Nhánh Ngân Hàng Hàn Quốc Ngân Hàng Hàn Quốc Tăng Vốn Ngân Hàng Nhà Nước Kookmin Nhận Tiền Gửi Không Kỳ Hạn Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiền Gửi Tiết Kiệm Tín Dụng Cho Vay Chiết Khấu Tái Thiết Khấu Công Cụ Chuyển Nhượng Bảo Lãnh Ngân Hàng Phát Hành Thẻ Tín Dụng Bao Thanh Toán Trong Nước