Kiến nghị miễn tiền thuê đất 6 tháng cho doanh nghiệp bất động sản

Kiến nghị miễn tiền thuê đất 6 tháng cho doanh nghiệp bất động sản
Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng 'gỡ khó' cho doanh nghiệp bất động sản bằng việc miễn thuế đất 6 tháng đầu năm 2020 do chịu ảnh hưởng vì dịch COVID-19...

Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh vì ảnh hưởng dịch bệnh. 

Trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản đến ngày 30-6 chưa khôi phục sản xuất thì xem xét để miễn các tháng còn lại của năm 2020. Từ cơ sở thực tế sẽ xem xét việc tiếp tục các biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và môi trường cũng đề xuất căn cứ vào ngân sách, xem xét gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020 (khoảng 5.000 tỉ đồng), giảm mức phí môi trường cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020.

Giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Giảm 30% mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết trong thời gian vừa qua nhiều địa phương, nhất là TP.HCM, Hà Nội nhiều trường hợp nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng diện tích lớn để thực hiện dự án, trong đó có phần diện tích đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẹt trong khu đất thực hiện dự án.

Theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì phần diện tích đất này phải đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai nhiều dự án.

Để tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, Bộ Tài nguyên và môi trường trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, trong đó quy định UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư trong trường hợp trên.

Tags: Bđs Covid-19 Miễn Thuế