Biden
Đường tới chiến thắng đang 'hẹp dần' với Trump

Đường tới chiến thắng đang 'hẹp dần' với Trump

Cơ hội thắng cử vẫn được chia đều cho cả hai ứng viên tổng thống Mỹ, nhưng Biden có nhiều con đường để đi tới Nhà Trắng hơn Trump.
Ukraine đòi kiện ông Obama, Biden giữa bão luận tội ông Trump

Ukraine đòi kiện ông Obama, Biden giữa bão luận tội ông Trump

Trong lúc ông Donald Trump đang tìm cách đối đầu với cuộc khủng hoảng luận tội, ở Ukraine xuất hiện bước đi đột phá.