Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo có được ưu tiên hơn DNNVV?

Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo có được ưu tiên hơn DNNVV?
Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) đề cập tới chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Tuy nhiên, có thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu câu hỏi: Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo thì có được ưu tiên hơn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không?

Khoản 5 Điều 16 Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44, ngày 20-4, có quy định: “Ưu đãi, hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng cần thiết khác cho thanh niên”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, quy định như vậy còn rất chung chung. Luật Hỗ trợ DNNVV đã có quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Vừa rồi, Luật Chứng khoán cũng có quy định tương tự nhưng kết quả rà soát cho thấy, đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành nghị định về nội dung này.

 Ông Vũ Hồng Thanh cũng nêu tiếp ví dụ khác, cơ chế DNNVV được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn cũng đã được ban hành, nhưng chưa sửa được Luật Thuế nên DNNVV cũng chưa được hưởng cơ chế này.

Vì thế, ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, hoàn toàn có thể áp dụng Luật Hỗ trợ DNNVV để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ nên quy định riêng trong Luật Thanh niên về chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, nếu đây là chính sách ưu tiên đặc biệt cho thanh niên mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khác không được hưởng.

“Chỗ này đề nghị bổ sung thêm các nguyên tắc để trong quá trình triển khai thực hiện, sửa các luật khác hoặc khi ban hành nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên có cơ sở pháp lý hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện cơ ché, chính sách, bảo đảm tính khả thi”, ông Vũ Hồng Thanh nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, Luật Thanh niên là luật đối tượng, chính sách quy định là chính sách khung. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp cùng Bộ Tư pháp rà soát lại tất cả những đối tượng, chính sách của thanh niên so với các luật khác hoặc nghị định khác, nếu còn thiếu thì trình Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành bổ sung sau khi Luật Thanh niên (sửa đổi) được thông qua.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Lê Quốc Phong bày tỏ, mong muốn của thanh niên là luật càng có nhiều chính sách cụ thể thì cùng tốt. Những chính sách này cần tạo được điều kiện, không gian, môi trường giúp thanh niên có điều kiện cống hiến, phát huy đầy đủ khả năng, tiềm năng phục vụ cho sự phát triển của đất nước và cho sự phát triển của bản thân thanh niên…

Đây là lần thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này. Đây là bước chuẩn bị để hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ chín sắp tới theo quy trình xem xét, thông qua luật tại hai kỳ họp.

Tags: Khởi Nghiệp Quốc Gia Quốc Hội