Nợ Quốc Gia
Đức, Pháp đề xuất quỹ tái thiết Liên minh châu Âu trị giá 500 tỷ euro

Đức, Pháp đề xuất quỹ tái thiết Liên minh châu Âu trị giá 500 tỷ euro

Theo đề xuất này, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ nhận khoản nợ 500 tỷ euro trên thị trường tài chính để hỗ trợ trực tiếp cho các quốc gia bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19.
Cải cách tài chính công hướng đến nền tài chính quốc gia lành mạnh

Cải cách tài chính công hướng đến nền tài chính quốc gia lành mạnh

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, năm 2020, Bộ Tài chính đặt ra nhiều nhóm giải pháp và chủ động, quyết liệt triển khai nhẳm đạt hiệu quả cao nhất.
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật bổ sung 4.700 tỷ USD vào mức nợ công

Tổng thống Mỹ ký ban hành luật bổ sung 4.700 tỷ USD vào mức nợ công

Kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017, nợ công của Mỹ đã tăng từ mức dưới 20.000 tỷ USD lên hơn 23.000 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ ký ban hành gói ngân sách nhằm tránh chính phủ đóng cửa

Tổng thống Trump đã ký ban hành gói ngân sách 1.400 tỷ USD cho tài khóa 2020 nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa trên chuyến bay từ Washington tới Florida.