Thông báo đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020

Thông báo đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020
Theo tin từ Bộ Công Thương, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng thông báo tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP dự kiến vào ngày 12/6/2020.

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, trong đó: Hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3. HNTQ nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.
Thương nhân nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá.
Những nội dung cần lưu ý
Mọi thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam đều được tham gia đấu giá HNTQ nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP mới được phép nhập khẩu ô tô.
Trường hợp thương nhân trúng đấu giá là doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhưng chưa đăng ký nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu, thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị bổ sung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.
Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, thương nhân trúng đấu giá có thể ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô phù hợp với nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu thực hiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Thương nhân tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ Quy chế đấu giá, các quy định hiện hành để hoàn thành thực hiện việc nhập khẩu số lượng ô tô đã trúng đấu giá.
Địa điểm tổ chức đấu giá tại Phòng họp Bộ Công Thương, tầng II, 23 Ngô Quyền, Hà Nội. Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến 9h00 ngày 12/6/2020.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h00 ngày 24/4/2020 đến 17h00 ngày 29/5/2020.

Tags: Chính Sách Tài Sản Hạn Ngạch