TPBank đặt mục tiêu mở mới 150 LiveBank trong năm 2020

TPBank đặt mục tiêu mở mới 150 LiveBank trong năm 2020
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), năm 2020 ngân hàng đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 4.068 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2019.

Theo đó, TPBank đặt kế hoạch quy mô tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9%; tăng vốn điều lệ 19%, lên mức 10.199 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát và dưới 2,5%; các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng luôn được đảm bảo, thanh khoản luôn tốt. Kế hoạch này đã có dự tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, TPBank sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng công nghệ ngân hàng số, ngân hàng công nghệ hàng đầu tại Việt Nam trên cơ sở triển khai nền tảng Backbase và công nghệ Bigdata, ML, AI. Đồng thời ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành, tự động hóa, hỗ trợ ra quyết định, kiểm soát rủi ro, nâng cao năng suất lao động.

Ngân hàng cũng đặt kế hoạch mở rộng mạng lưới LiveBank thêm ít nhất 100 điểm, hướng tới mục tiêu mở mới 150 điểm trong năm 2020, nâng tổng số LiveBank lên 300 - 350 điểm.

Nguyễn Hiền

Tags: Tpbank Livebank Ngân Hàng Số Ngân Hàng Công Nghệ Tự Động Hoá Ngân Hàng Ngân Hàng Tự Động