Các ngân hàng "toan tính" gì cho năm 2020?

Các ngân hàng "toan tính" gì cho năm 2020?
Tài liệu chuẩn bị đại hội cổ đông 2020 của một số ngân hàng dự kiến tổ chức trong tuần này cho thấy có sự thay đổi ở nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng được đặt ra cho năm 2020.

MSB sẽ là ngân hàng sớm nhất tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) trong tuần này, dự kiến diễn ra ngày 22.5 tới tại Hà Nội.

Nội dung đáng chú ý là đại hội này, MSB sẽ trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) rút lại hồ sơ đăng ký niêm yết lần một tại HoSE. Đồng thời quyết định thời điểm khởi động lại việc thực hiện niêm yết cổ phiếu ở thời điểm thị trường thuận lợi, xác định giá niêm yết và giải quyết các yêu cầu phát sinh.

Theo các tài liệu chuẩn bị đại hội, MSB sẽ trình các chỉ tiêu kinh như vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu tăng 10% lên 99.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng tăng 20% lên 81.500 tỉ đồng. Tổng tài sản sẽ tăng 8% lên 170.000 tỉ đồng và kiểm soát nợ xấu dưới 3%.

Trong khi các chỉ tiêu kinh doanh của MSB không thay đổi so với báo cáo thường niên, các chỉ tiêu sẽ được Vietinbank (CTG) trình ĐHCĐ vào ngày 23.5 tới tại Hoài Đức (Hà Nội) lại có mức giảm đáng kể.

Cụ thể nếu được giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2017-2019 và thực hiện các biện pháp cải thiện tỉ lệ an toàn vốn khác như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư, Vietinbank dự kiến tăng tổng tài sản 1-3%, huy động vốn tăng 5-10% và dư nợ tín dụng tăng 4-8,5%.

Trước đó trong báo cáo thường niên 2019, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản có năm 2020 tăng thêm 3-5% so với năm 2019 và đạt tăng trưởng dư nợ tín dụng ở 6-10%.

Tiếp sau Vietinbank, TPBank dự kiến sẽ tổ chức họp vào ngày 27.5 tới đây và ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch lãi trước thuế 4.068 tỉ đồng, tăng 5%; tổng huy động tăng 7% lên 158.835 tỉ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 9% lên 105.181 tỉ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2,5%.

Trước đó trong báo cáo thường niên 2019, TPBank không đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như nhiều ngân hàng thường làm.

Trong khi đó tại LienVietPostBank, thông báo mới nhất của ngân hàng này cho thấy ngày 27.5 tới đây mới chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và dự kiến phải sang tháng 6.2020 mới tổ chức họp ĐHCĐ.

Đây là nhà băng ghi nhận mức tăng lợi nhuận đáng chú ý trong quý I/2020 trong khi lợi nhuận tại nhiều ngân hàng khác lại có dấu hiệu giảm mạnh.

Cụ thể trong báo cáo tài chính quý I/2020, LienVietPostBank ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế 603,6 tỉ đồng và có được mức tăng quý giá so với kết quả 511,4 tỉ đồng cùng kỳ 2019.

Một điểm đáng chú ý khác là thay vì phải trích lập hơn 133,4 tỉ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý I/2019, LienVietPostBank được hoàn nhập 37,3 tỉ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong quý I và đây cũng là yếu tố khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh so với cùng kỳ.

LAM DUY

Tags: Ngân Hàng Đại Hội Cổ Đông Niêm Yết Msb Vietinbank Thoái Vốn Tpbank Lienvietpostbank Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng Cho Vay Lãi Suất Kinh Doanh